Hymne Te Hedens Hage

Tekst, vokal, fløyte: Atlars
Gjestevokal av Hybrid og kropp aka McKenzie
Beats: Erikk McKenzie
Produksjon: Atlars og Erikk McKenzie 2005
Støttet av Stavanger Kommune