Workshops

Siden 2008 har jeg undervist voksne, barn, ungdom og profesjonelle dansere
i bevegelse og scenisk tilstedeværelse med utgangspunkt i samtidsdans.

Foto: André Sahlman Hanssen

Bevegelsesteknikk
med utgangspunkt i release og gulvarbeid.

Kontaktimprovisasjon
Utforskning av bevegelse mellom partnere, inspirert bl.a. av aikido.

Improvisasjon og koreografi:
Kreative redskaper til å jobbe med kropp, tid, rom, relasjon og intensjon..


Undervisning i samtidsdans, improvisasjon og koreografi, Solbakken Folkehøgskole, Skarnes 2019 – 2022

Undervisning i dans, lek og koreografi, Idrettshøyskolen, Oslo 2018

Klasser for profesjonelle i teknikk og kontakimprovisasjon, PRODA Oslo, Trondheim og Stavanger/Sandnes 2011 – 2018

Workshop kontaktimprovisasjon, førskolelærerutdannelse, Universitetet i Stavanger 2016 / 2018

Workshop teknikk og improvisasjon, Maidans Festival Lørenskog mai 2014

Workshop kontaktimprovisasjon m/ Lene Aareskjold, Stavanger, Tou Scene januar 2012

Workshop i moderne dans, improvisasjon og koreografi, Kulturskolen i Stavanger 2011 / 2014

Workshop i dans og bevegelse på barneskoler, Den Kulturelle Skolesekken Rogaland april / oktober 2011

Workshop i kontaktimprovisasjon, Regional Arena for Samtidsdans, Sandnes 2009 / 2010

Stedsspesifikk koreografi workshop, Sitiada Festival, Montevideo, Uruguay desember 2007


I offer workshops in contemporary dance, improvisation, contact improvisation and choreography. More than ten years experience with teaching children, youth, grown ups and professionals.